Peter Mooring
Meer dan 30 jaar succesvol realiseren van uiteenlopende internet en ICT projecten, up-to-date kennis, doorzettingsvermogen.
Automate or terminate
Vertel meer

Diensten

Mijn kracht is maatwerk, werkende oplossingen, succesvolle projecten. Hieronder een aantal mogelijkheden.

Programmeren en database

PHP, Python, HTML, Javascript, Bash, MySQL, SQLite, SQLAlchemy.

Website realisatie, onderhoud

Website op maat, backoffice integratie, scripts die alarmen sturen.

Automate or terminate

Technologie moet ingezet worden om (bestaande) taken te automatiseren.

Advies en interim

Met mijn kennis en ervaring denk ik een goed advies te kunnen geven.

Troubleshooting

Mijn ervaring helpt bij uitzoekwerk, samenvatting, en formuleren van de oplossing.

Security

Hoe ga je om met de beveiliging van website bezoekers, bedrijfsgegevens?

Over

Ik ben Peter Mooring, heb uitgebreide ervaring in het realiseren van projecten, of het nou een software of hardware product is, het opzetten van een systeem, het begeleiden van een (transitie) project. Ik heb een voorkeur voor thuiswerken. Ik kan eventueel een dag of twee per week op locatie zijn. Automate or terminate? Bij heel veel projecten, inclusief testen, troubleshooting, is automatisering heel erg belangrijk. Het gaat sneller en met minder fouten.

Mijn bedrijf is P.P. Mooring, de gegevens staan bij Contact.

Algemene voorwaarden P.P. Mooring doet uitsluitend zaken onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Aan de uitingen van P.P. Mooring kunnen geen gevolgen verbonden worden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk gedaan zijn. P.P. Mooring is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt door haar handelingen, toepassing van haar leveringen of adviezen. Leveringen en, voor zover van toepassing, rechten op geleverd werk, blijven ons eigendom zolang betaling door ons niet ontvangen is. Alle door ons opgegeven bedragen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. De betalingsconditie is altijd binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met het gebruik van haar naam in uitingen van P.P. Mooring waarbij uiteraard de goede naam van opdrachtgever niet in diskrediet gebracht zal worden.

CV

1999-heden Zelfstandig: Adviesburo, consultant, programmeur, management, diverse websites, projecten. Onderhoud en ontwikkeling van website in Perl overgenomen. Eigen PHP framework ontwikkeld. Website van Perl naar PHP omgezet. Diverse SMS webapplicaties ontwikkeld. Telecom/mobiele telefoon webshop gebouwd. Website van Perl naar PHP omgezet. Ticketing backend systeem ontwikkeld. Document (whitepaper) server ontwikkeld. Websites voor klanten gebouwd. Websites voor klanten onderhouden. Ticketing frontend systeem, webshops met betaalmogelijkheid, ontwikkeld. Begeleiding traject meerdere systemen naar een enkel systeem. Installatie en onderhoud van webhosting panel ISPConfig. Installatie en onderhoud van mailsysteem iRedMail. PHP conferentie website ontwikkeld. Koppelingen met uiteenlopende systemen. Python websites onderhoud. Python website met backend ontwikkeld, meertalig, gebaseerd op Flask.

1998-1999 Organisatie: Software ontwikkelaar, business intelligence Ontwikkelaar van geavanceerde business intelligence software. Levert een wezenlijke bijdrage aan de business van haar klanten door een manier aan te bieden waarmee mensen binnen organisaties (decision-makers), snel en gemakkelijk, nu en morgen, de juiste beslissingen kunnen nemen. De oplossing bestaat uit uit een efficiente methodologie, modelleren, een zelfconfigurerend software pakket en aansluiting op industrie standaard database systemen/applicaties. Verantwoordelijk: Opstarten, organisatie/marketing-wise. Werkzaamheden: Vormgeven/strategisch positioneren van product, ontwikkelen nieuwe (US-based) huisstijl, drie brochures, persberichten, persintroductie i.s.m. PR-buro, advertising campagne in o.a. landelijke dagbladen i.s.m. reclameburo, opzetten seminars incl. mailingen, website, introductie bij en contacten met analisten GartnerGroup, enz. initieren product naar modernste programmeeromgeving, ‘in doos stoppen’ van product (ontwikkelen doos/CD+hoes/nieuwe manuals/demo-applicaties, enz.), visie/concept/technologie brochure, concurrentie-killers, enz. Advertising, Marketing/communicatieplan en budget, aansturen medewerkers.

1996-1997 Organisatie: Outsourcing/outtasking Levert netwerkbeheer (werkplekbeheer) op afstand aan haar klanten. Intentie is een X-tal centers in Europa te bouwen. Naast het aansluiten van werkplekken ook diensten op netwerk(beheer)-gebied die buiten de standaard service-set vallen zoals business en technical consultancy, trouble-shooting services, on-site support en coordinatie en projectcontrol van diensten van businesspartners. Sinds begin 1998 een beursgenoteerde onderneming. Verantwoordelijk: Opstarten, technisch en marketing-wise. Werkzaamheden: Projectbesprekingen, beoordeling offerte/plan voor bouw van het eerste center. Businesplan opgesteld. Verzorgen van de bouw van de gehuurde locatie: onderhandeling met leveranciers van wanden, bekabeling, indeling ruimten, e.d. Inrichten van automatisering, meubilair, telefooncentrale met backup , e.d. Projectleider eerste fase project. Aansturen/opleiden technische mensen. Voorbereiding en uitvoering op testen van ‘levering'. Op marketing gebied boodschap naar de markt, marketingplan opgesteld, marktonderzoek, aansturen reclamebureau, brochures verzorgt, enz. Communicatieschema opgesteld. Businesspartner mailing en informatiemiddag, enduser-mailing, advertenties. Verdere ontwikkeling diensten.

1994-1996 Organisatie: Netwerk support/software ontwikkeling Levert uitgebreid scala aan veelal kennisintensieve diensten verband houdend met informatie en computernetwerken, zoals het verzorgen van netwerk-installaties en onderhoud, trouble-shooting, consultancy, ontwikkelen van maatwerk software, verkoop van en support op standaard en developer software, verkoop van en support op de database en scripting produkten. Verantwoordelijk: Uitbouw van de organisatie en de techniek. Evenredig deel van de tijd bezig met commerciële activiteiten. Werkzaamheden: Aansturen/opleiden van systeem beheerders en software ontwikkelaars, begeleiding en uitvoering van support, verzorgen van interne automatisering en intern systeembeheer, contacten met leveranciers, consultancy & trouble-shooting, acquisitie van opdrachten, maken van offertes, telefonische verkoop, inkopen, verzorgen van technische mailings, klantbezoek, onafhankelijkheid vergroot, volwaardige partner gemaakt, maatwerk software activiteit opgestart, professionalisering, overleg ingevoerd, teams gecreeerd, kwaliteitsverbetering w.o. verkoopsysteem, produktvertegenwoordigingen. Projecten o.a. helpdesk-to-helpdesk support en realiseren van gecoordineerde toeritdosering.

1984-1993 Organisatie: Fabrikant computer netwerk producten/Ontwikkelaar van maatwerk Medeopgericht. Ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van computer netwerkhardware-en software produkten en het ontwikkelen van hardware en software produkten op maat. Geselecteerd voor deelname aan het demonstratieprogramma 'Micro-Elektronica in Produkten' van het Ministerie van Economische Zaken. Verantwoordelijk: Ontwikkeling en produktie van alle hardware/software produkten en testsystemen, uitbouw van de organisatie, enz. Werkzaamheden: Bedrijfsvoering, produktontwikkeling, inkoop bij binnen-en buitenlandse leveranciers en fabrikanten, verkoop aan wederverkopers, verzorgen van mailingen, contacten met opdrachtgevers begeleiding van medewerkers bij interne en externe projecten, ontwerp, implementatie en documentatie van (produktie-test)hardware en (produktie-test)software, ontwerp, uitvoering van handleidingen, verpakkingen en mailingen, produktiebegeleiding.

-1983 Opleidingen O.a. TU Delft, Elektrotechniek. Afstudeerrichting: Computerarchitectuur.

Contact

Peter Mooring

+31 6 4124 3030

peterpm@xs4all.nl

P.P. Mooring

Buys Ballotstraat 40, 4631 GW Hoogerheide. Netherlands

KvK-nummer: 27236721

BTW-nummer: 1201.53.919.B.02

Bankreknr: 51.69.53.508

IBAN: NL44ABNA0516953508

BIC: ABNANL2A